About

Hi, my name is Rashel and I am an illustrator based in the Netherlands (I am currently living in Almelo) I was raised in a little place near the German border where I lived in the woods and had lots of nature around me. I can’t remember a time when I was not fascinated with the world around me and trying to get it out on paper.

My journey began at vocational school, Cibap where I learned the fine work of painting in restauration and decoration. Then I went on to study at Artez university of the arts where I became an illustrator.

My graduation project is about the way we people view the world, everybody has their own experiences and worldview. In my work I strive to find the best way of telling the story. I like to make people see these stories and make them think. I am still finding new places where my work can belong, I like to think along with diverse projects and offer new unique insights.

Hoi, ik ben Rashel en ik ben een Nederlandse illustrator, ikk ben opgegroeid in een dorpje aan de grens van Duitsland waar ik middenin het bos woonde. Ik kan me geen tijd herinneren dat ik niet gefascineerd was door de wereld om me heen en dat probeerde uit te tekenen.

Ik ben begonnen met studeren op de vakschool Cibap, daar heb ik de fijne kneepjes van het schildersvak geleerd op de opleiding restauratie en decoratie. Daarna ben ik door gaan studeren en volg ik nu de opleiding Illustration Design op Artez hogeschool voor de kunsten.

Met mijn afstudeerwerk onderzoek ik hoe mensen de wereld bekijken, iedereen is anders. Het streven naar de beste manier om iets te vertellen kan ik goed uiten in mijn werk. Ik hou ervan om mensen aan het denken te zetten en ik ben nog aan het zoeken waar mijn werk het beste thuishoort. Ik denk graag mee met uiteenlopende projecten en kom dan met unieke inzichten.

<<<<